Eolaiocht Bheo Senior Infants


Eolaiocht Bheo Senior Infants
Availability: 100000
ISBN: 9781903574607

Eolaiocht Bheo Senior Infants

Sraith nua eolaíochta do bhunscoileanna na hÉireann scríofa ag oidí le taithí múinteoireachta in ár scoileanna féin. Forbraítear mórscileanna eolaíochta: breathnóireacht, tuar, anailísiú agus plé san áireamh. Déantar nascadh agus comhtháthú le téamaí agus le hábhair eile i gCuraclam na Bunscoile.

Author : M. Whyte / C. Murphy

Qty: €5.95
 
​​