Eolaiocht Bheo Junior Infants


Eolaiocht Bheo Junior Infants
Availability: 100000
ISBN: 9781903574591

Eolaiocht Bheo Junior Infants

Sraith nua eolaíochta do bhunscoileanna na hÉireann scríofa ag oidí le taithí múinteoireachta in ár scoileanna féin. Forbraítear mórscileanna eolaíochta: breathnóireacht, tuar, anailísiú agus plé san áireamh. Déantar nascadh agus comhtháthú le téamaí agus le hábhair eile i gCuraclam na Bunscoile.

Author : Martin Whyte / Cliona Murphy

Qty: €5.95
 
​​